Lidans Byggservice AB

Tjänster

Lidans Byggservice erbjuder tjänster inom följande områden:

 • Nybyggnation av lokaler och lägenheter
 • Tak-, fasad-, fönster- och balkongrenoveringar
 • Handikappanpassningar inom byggnation
 • Kakel- och klinkersättning
 • Betong-, puts- och murararbeten
 • Rivningsarbeten
 • Golvläggning
 • Stensättning

Vi utför även:

 • Totalentreprenader – vi har idag ett brett samarbete med hantverkare inom olika områden.
 • Fastighetsservice åt fastighetsbolag vilket kan innebära olika typer av renoverings- och servicearbeten såsom exempelvis montering av fläktar, justering av dörrar, lägenhetsrenoveringar, renoveringar av fasader, handikappanpassningar
 • ROT – Arbeten
Entos